Mình tham gia làm thành viên CIC Lifetime từ tháng 4/2018, trải qua những biến động lớn của thị trường gấu (bear market), có thời điểm tài khoản của mình bị chia 2 chia 3, nhưng nhờ có được những thông tin hữu ích và chính xác mà CIC cung cấp nên mình vẫn tự tin nắm giữ các mã đã đầu tư.


Đến nay, ngoài việc lấy lại được số vốn, hiện tại tổng tài khoản trung bình đang dương 25%, có một số mã của CIC mà mình quan tâm và đầu tư thì giờ đã lần lượt X2, X3, X4.

Thú thật, ban đầu khi vào lệnh, mình mua rất cảm tính, sau đó nhờ xem lại các bài giảng video của Thầy Trần Đăng Khoa trên website CIC và xem các thông tin phân tích thị trường của CIC trên Telegram, mình tự tin hơn rất nhiều trong việc lựa chọn thời điểm ra vào hợp lý.

Trân trọng cảm ơn Thầy Khoa và CIC.

Thành viên CIC Mai Văn Hiến