Mặc dù có vẻ không hài lòng khi SEC liên tục từ chối các đề xuất quỹ niêm yết Bitcoin (ETF) vì nó đã kéo thị trường đi xuống, nhưng chúng ta cần xem cả một phần của bức tranh lớn hơn. Nhìn chung, nó không hoàn toàn là một điều xấu vì có lẽ quyết định của SEC là bằng chứng cho thấy thị trường vẫn chưa sẵn sàng cho quỹ niêm yết Bitcoin (ETF).

Điều này được thảo luận bởi Brian G. Sewell, người sáng lập Rockwell Capital và là một chuyên gia tiền mã hóa. Theo trang Vanillaplus:

“Tôi thà thấy SEC đưa ra quyết định có logic, được cân nhắc cẩn thân, với các hướng dẫn chu đáo để chấp thuận quỹ niêm yết (ETF) tiền mã hóa hơn là một quyết định liều lĩnh để rồi phủ quyết nó.”

Dù là cách nào, kết quả cũng như nhau. Dường như SEC đang dành thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng, điều này rất quan trọng bởi vì chúng ta không muốn họ chấp thuận một quỹ niêm yết (ETF) vào sai thời điểm?

Như chúng ta đã thấy trong vài tuần qua, sự chậm trễ và sự từ chối đang bắt đầu gây thiệt hại cho cộng đồng, đặc biệt là ở Mỹ, theo Sewell:

“Tôi nghĩ rằng cộng đồng đầu tư của Mỹ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi họ đáp ứng các tiêu chí của SEC đưa ra đối với một quỹ niêm yết Bitcoin (ETF). Sự chấp thuận sẽ đại diện cho một mốc quan trọng trong việc xác nhận tiền mã hóa. Điều này rất tốt cho hệ thống tài chính toàn cầu, vì tiền mã hóa hứa hẹn tạo ra các khoản tiết kiệm tài chính và lợi ích xã hội – bằng cách tinh giản cách thế giới giao dịch hàng hóa và dịch vụ, cập nhật sổ kế toán lẫn nhau, thực hiện hợp đồng và truy cập hồ sơ.”

Nhưng, chúng ta không thể có được sự chấp thuận, cho đến khi quy định trở nên phù hợp hơn:

“Nhu cầu được gắn với một khuôn khổ quy định lớn hơn, toàn diện hơn của Mỹ và toàn cầu nhằm bảo vệ người tiêu dùng và nuôi dưỡng sự đổi mới. Những nhà đầu tư tổ chức đang đánh giá rủi ro, phần thưởng của tiền mã hóa, đề xuất cũng đang chờ các hướng dẫn pháp lý, những điều khoản bảo vệ nhà đầu tư.

Một quy định tiền mã hóa hiệu quả đòi hỏi phải có một bộ quy tắc mang nhiều sắc thái, bộ công cụ kiểm soát tinh vi và các chuyên gia được đào tạo tốt. Tôi nghĩ rằng các nhà quản lý Mỹ cuối cùng sẽ làm đúng. Và nếu các tổ chức trở nên tự tin hơn rằng các quy định có thể giúp họ đáp ứng các nhiệm vụ ủy thác, thậm chí phân bổ tiền mã hóa nhỏ ra từ các tổ chức uy tín có thể sẽ mở ra một làn sóng đầu tư mới.”

Điều quan trọng cần lưu ý là những sự từ chối này không nhất thiết là một điều xấu. Điều này sẽ chỉ khuyến khích sự ra đời của các quy định công bằng và hợp lý, từ đó cuối cùng sẽ dẫn đến sự chấp thuận một quỹ niêm yết Bitcoin (ETF) đáp ứng đầy đủ các quy định hợp lý đó.

Nguồn Cryptodaily