Một số bạn hỏi tôi tại sao tôi tin vào Cách Mạng 4.0 (cách mạng công nghệ) và Cách Mạng Crypto đến như vậy. Trong khi đó nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett tin rằng không chỉ Bitcoin mà tất cả các loại crypto khác rốt cuộc sẽ thất bại.

Hơn 10 năm qua, tôi học được ở Warren Buffett rất nhiều điều. Tôi có không ít ví dụ về Warren Buffett trong các khóa học của mình (về con người lẫn về triết lý đầu tư). Cho dù ông ta tin hay không tin vào cuộc Cách Mạng Crypto, tôi vẫn tôn trọng ông ta.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng chính Warren Buffett cũng đã nhất quyết không tin vào sự thành công của Google và Amazon. Cho nên, bằng tất cả sự tôn trọng với Warren Buffet, tôi vẫn lựa chọn tin vào chính mình và cuộc Cách Mạng Crypto (chỉ vừa mới bắt đầu).

Đối với tôi, rủi ro lớn nhất không phải là mất 100 triệu vì chẳng lẽ làm cả đời không kiếm lại được số đó. Rủi ro lớn nhất là mất cơ hội biến 100 triệu thành 10 tỉ hoặc hơn thế nữa (số tiền mà không phải ai cũng kiếm được cho dù dành cả đời).

Tôi đã chọn đầu tư vào crypto hơn 4 năm trước và cảm thấy đó là một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Mỗi người đều có những lựa chọn trong cuộc đời mình. Mỗi chúng ta sẽ ở nơi chúng ta ở trong tương lai vì những lựa chọn trong hiện tại. Tôi chọn crypto.

Còn bạn thì sao? Bạn chọn tin vào chính mình và tương lai, hay bạn bạn chọn tin vào quá khứ lẫy lừng của một nhà đầu tư 87 tuổi, đã không bao giờ đầu tư vào Google hoặc Amazon khi có cơ hội?

Doanh Nhân – Diễn Giả Trần Đăng Khoa