Sau một thời gian đi cùng CIC, tôi xin chia sẻ một số điều như sau:

1. Tôi đã được tiếp cận các thông tin độc quyền của CIC, từ đó củng cố niềm tin về Crypto.

2. Khoá học độc quyền của CIC giúp tôi hiểu được công nghệ Blockchain và các ứng dụng của nó và xu thế ngày càng phát triển của lĩnh vực này. Từ đó củng cố nền tảng tư duy trong đầu tư của bản thân để đưa ra các quyết định phù hợp.

3. Tư duy của tôi là đầu tư bền vững nên việc mua một mã nào đó nếu trong ngắn hạn mà thị trường đi xuống thì cũng không lo ngại vì về lâu dài giá trị của mã sẽ được khẳng định. Hiện tại tôi vẫn áp dụng theo chiến lược đầu tư của CIC tư vấn và bước đầu thu được kết quả rất khả quan. Đồng thời, nhờ các thông tin gần đây của CIC, tôi đã lựa chọn được các điểm vào hợp lý.

Một lần nữa, cảm ơn CIC đã phổ cập kiến thức và thông tin về crypto cho tôi, để tôi có thể thoát ra khỏi “đêm trường trung cổ” về lĩnh vực mới mẻ đầy tiềm năng này.

Thành viên CIC Phan Thanh Huy