Câu nói mà mình thấm nhuần nhất từ CIC là: “Kiên nhẫn, bình tĩnh, tự tin như hổ rình mồi”.

Đầu năm 2018 khi mà mới được biết đến crypto và có CIC hướng dẫn. Tuy nhiên chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm nên thì trong 2018 hầu như mình chỉ đầu tư vào các mã nhóm A, một ít mã nhóm C và tất tay với số vốn có tại thời điểm bước vào thị trường. Dần dần mình thấm câu “Kiên nhẫn , bình tĩnh, tự tin như hổ rình mồi” của CIC hơn, đọc nhiều bài chia sẻ CIC hơn mình càng thấy tự tin, an tâm với tương lai của crypto.

Không như năm 2018, năm 2019 mình bỏ vốn dần dần từng tháng coi như khoản tiết kiệm hàng tháng thực hiện hold mua khi giá đang giảm. Và dành ra một khoản lớn hơn để vào khi giá giảm sâu hơn. Mình cài báo giá để biết bán đi 1 nửa khi giá tăng 50% và giữ lại 1 nửa chờ tăng cao hơn. Và vào lại khi giá giảm. Với số vốn này mình bỏ trên sàn và giao dịch. Còn số vốn bỏ ra tiết kiệm hàng tháng vẫn hold. Đúng như kiểu rình giá giảm và rình giá tăng như Hổ rình mồi vậy. Bĩnh tĩnh không bị FOMO và tất tay với vốn mình đã có.

Với hướng dẫn và kiến thức học từ CIC đến nay cho mình độ kiên nhẫn và tự tin nhất định. Năm 2019 mình đã lời 58%. Mình tin rằng với hành trình cùng CIC trước mắt và kỷ luật hơn nữa thì có kết quả cho tương lai sẽ “Khủng” hơn nữa. Cảm ơn CIC rất nhiều!

Thành viên CIC Nguyễn Thị Tuyết