Giáo viên

Tôi rất tâm đắc về bí mật, bí kíp võ lâm mà anh Khoa giảng giải chia sẻ, minh họa. Khóa học giúp tôi hiểu rõ việc phân bổ vốn, bảo toàn vốn và bảo toàn lợi nhuận là sống còn. Sống còn là trên hết. Hiểu rõ vị thế của nhà đầu tư và đầu cơ. Lựa chọn vị thế và chiến lược cho phù hợp với bản thân. Hiểu rõ cần nỗ lực rèn luyện tâm lý chiến vững như bàn thạch khi tham gia thị trường để dĩ bất biến ứng vạn biến. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu khóa học này cho người thân bạn bè.