Chuyển phát

Đây là một khóa học có ý nghĩa sâu sắc với mình. Khóa học đã làm sáng tỏ cũng như vẽ ra chiến lược lâu dài cho hành trình tìm kiếm hạnh phúc và thành công. Trong khóa học, mình thấy mọi kiến thức đều thực tế và hữu ích. Thầy rất tâm huyết và nhiệt tình truyền lại cho mình kiến thức cũng như kinh nghiệm. Bên cạnh đó mình cũng muốn chia sẽ với nhiều người hơn về những gì đã học được, bởi vì đây là những kiến thức có thể áp dụng với mọi mặt của cuộc sống.