Thiết kế
Sau 3 ngày tham gia khóa học, mình cảm thấy TGM như một ngôi nhà thứ 2, các bạn nhân viên của TGM rất tuyệt vời. Khóa học Đầu Tư 4.0 đem lại một lượng kiến thức rộng, rất nhiều thông tin nhưng trong khi học không hề cảm thấy mệt mỏi mà lại tràn đầy năng lượng. Trong các phần học thì mình thích buổi đầu tiên (Những Gì Có Thể Diễn Ra Trong Tương Lai) và phần cuối (Chia Sẻ Về Những Bí Quyết Của Nhà Đầu Tư). Mình ấn tượng nhất đó là câu nói của anh Khoa ”Học đầu tư là học làm người”. Quan trọng nhất đó là mình đã giải đáp được toàn bộ những thắc mắc trước đó về đầu tư, tài chính.