Là một khách hàng rất yêu quý TGM, mình đã nhận được rất nhiều giá trị từ các khóa học do TGM tạo nên, khóa học Đầu Tư 4.0 với Crypto một lần nữa lại tạo cho mình một triết lý sống trên con đường làm giàu của mình để mình kiên trì đến điểm bùng phát.