Em không viết lách được nhiều, nhưng em lại có cả 1 câu chuyện nhiều chương từ lúc gặp anh Trần Đăng Khoa cho đến bây giờ. Từ những ngày lạc đường ngây ngô nhất, đến lúc tìm lại chính mình qua khóa học Làm Giàu Bền Vững, rồi ập xuống đầu biết bao suy nghĩ về xã hội của tương lai vào ngày 15/7, sau đó tiêu hóa mất mấy ngày, đến việc kiếm được 1 số tiền quá lớn (vào lúc đó) mà trước giờ em chưa từng nghĩ, và nhiều nhiều nhiều nữa….Và giờ em thấy mình tự do, hạnh phúc hơn rất rất nhiều.