Tôi có tham dự lớp học Đầu Tư 4.0 với Crypto, anh Khoa đã chia sẻ những kiến thức dễ làm và rất hay trong cuộc sống mà nhiều lúc mình không nhận ra. Để chi tiêu thông minh và làm giàu bền vững là những cách mình áp dụng ngay được trong cuộc sống của mình, rất cảm ơn anh Khoa về khoá học.