Khách sạn

Em mà được học anh sớm từ 5 năm về trước, chắc chắn cuộc đời em sẽ thay đổi nhiều. Chắc chắn những kiến thức anh truyền thụ, có một không hai, mà trên trường lớp không bao giờ có. Những thầy cô dạy kinh tế, cũng đều là những người chạy theo số đông. Còn riêng anh thì khác, anh dạy chúng em làm giàu không phải làm theo số đông mà còn phải làm tốt hơn, và quan trọng là khác biệt hơn.