Thông qua khóa học Đầu Tư 4.0 với Crypto em học được rất nhiều điều. Thứ nhất về phần tư duy chiến lược, em càng thấu hiểu rõ hơn cách thức tư duy để hình dung, nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh về cuộc đời mình trong tương lai gần cũng như trong tương lai xa. Hiểu được tại sao mình phải làm giàu, để làm giàu được thì phải đánh đổi cái gì…. Nhờ vào khóa học em càng sống có mục đích hơn, quyết tâm hơn.