Quản lý - Ngân hàng

Khóa học đã giúp mình hiểu rõ về các nguyên tắc để làm giàu, xây dựng các nguồn thu nhập khác nhau, xây dựng kế hoạch và các bước thực hiện. Và quan trọng hơn nữa là biết được trên con đường làm giàu sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng mình vẫn phải vượt qua tất cả để hạnh phúc và thành công. Biết được trên con đường làm giàu có nhiều thú vị, làm cho cuộc sống của mình có nhiều màu sắc và tạo những câu chuyện đẹp của cuộc đời mình. Đặc biệt hơn nữa trên con đường Làm giàu luôn “Chấp nhận, hành động và giải pháp”.

Mình sẽ áp dụng ngay và liền để xây dựng kế hoạch và hành động làm giàu của mình.