Bất động sản

Em theo CIC từ ngày đầu tiên luôn. Có mã #002 tăng có 90% (mãi sau em mới mua), mã #005 tăng mạnh nhất 300%, hôm anh thông báo nội bộ “giá BTC tại Việt Nam rẻ hơn thế giới, lực giảm đã rất yếu..” em mạnh tay vào thêm mã #003, mặc dù mã thuộc nhóm C nhưng giờ tăng 250%. Có một bài học kinh nghiệm là em chót chia hết vào khoảng 6 mã nhóm A từ đầu nên về sau ko vào được các mã #023, #028,029,030, nên mức tăng trưởng ít hơn. Từ lúc vào CIC đến giờ toàn hold hoặc dùng btc mua sang mã khác, chưa bán 1 lần nào.