Cảm ơn TGM đã cung cấp cho tôi khóa học Đầu Tư 4.0 với Crypto chất lượng hơn tôi mong đợi. Tôi học khóa này là lần thứ 2, anh Khoa giảng về Crypto rất cô đọng và cảm xúc, tôi nhận được rất nhiều giá trị từ khóa học này, tôi sẵn sàng sàng giới thiệu cho bạn và người thân. Cảm ơn anh Khoa và TGM rất nhiều vì những giá trị anh và đội ngũ công ty mang lại cho tôi và cộng đồng. Chúc công ty ngày càng phát triển để người dân Việt mình nhận được nhiều giá trị hơn nữa.