Nếu cho điểm từ 1 đến 10, thì so với kì vọng của mình, khóa học Đầu Tư 4.0 với Crypto đạt 9,9 điểm. Những mong đợi của mình khi tham gia khóa học đều được thỏa mãn. Mặc dù hôm mình đi học là cả đại gia đình nhà mình đang đi du lịch, mình đã quyết định là ở nhà đi học, và không hối hận sau ba ngày học. Cảm ơn TGM và anh Khoa đã tạo ra một khóa học hữu ích như vậy đối với bản thân mình.