Khóa học khá hữu ích, cụ thể và rõ ràng. Bản thân tôi ấn tượng và học được nhiều trong phần Phát triển bản thân, đây là những thông tin mới và khá bất ngờ với bản thân tôi và rất hữu ích cho việc chọn con đường phát triển trong tương lai của tôi. Diễn giả chia sẻ nhiệt tình, hết mình và tôi luôn cảm nhận được sự chân thành, hết mực vì học viên của diễn giả. Tôi sẽ giới thiệu người  thân và bạn bè đến với khóa học. Tôi rất muốn người thân và bạn bè mình đến với khóa học này hay bất cứ khóa học nào của TGM.