Quản lý - Công nghệ thông tin

Theo quan điểm của tôi, tôi thấy học phí khóa này nên được tăng thêm (dù ít hoặc nhiều) để thể hiện được sự khác biệt của khóa học so với những khóa khác (tôi không có ý đánh giá thấp những khóa học khác nhưng vì từng ấy kiến thức được anh Khoa tổng hợp đã tiết kiệm được cho học viên rất nhiều về thời gian làm giàu – một tài sản vô cùng quý giá). Hơn nữa, anh đã vẽ nên một bức tranh vô cùng rõ ràng trên con đường làm giàu – đó là một cơ hội mà không phải ai cũng có được.