Giáo dục
Trước đây mình đã từng học Làm giàu bền vững nên phần nội dung về Các công nghệ tuơng lai đối với mình khá quen thuộc. Và dù học đi học lại thì mình vẫn thấy nó rất có giá trị. Hầu hết mọi người ở ngoài ngay cả những doanh nhân thành đạt nhất cũng chưa chắc đã biết tường tận về Cách mạng Công nghiệp 4.0 và những thành tựu khoa học sẽ thay đổi thế giới như thế. Mình cũng đánh giá cao phần chiến lược đầu tư của anh Khoa do mình cũng có ý kiến tương tự. Phần đó còn dạy cho mình rất nhiều điều khi đặt tiền thật lên thị trường. Anh Khoa nói việc đầu tư là việc anh ấy muốn theo đuổi cả đời và trùng hợp thật… Mình cũng vậy.