Quản lý - Kế toán

Cám ơn anh vì khóa học 3 ngày cuối tuần vô cùng ý nghĩa. Khóa học với những điều không mới với em nhưng rõ ràng và tiếp thêm động lực cho việc thực hiện những dự định còn ấp ủ, niềm tin vào con đường mình đang đi, đang lựa chọn cũng như học được cách chi tiêu thông minh. Đây là điều mà em đã nghe và cố gắng thực hiện theo rất rất nhiều lần vẫn chưa được, nhưng em tin qua khóa học này em sẽ quyết tâm làm được. Vì em công tác trong lĩnh vực tài chính kế toán nên hơn ai hết em hiểu tầm quan trọng của việc kiểm soát chi tiêu.

Em cũng cảm ơn anh với những chia sẻ không nơi nào có về các thông tin công nghệ trong tương lai, nó rất thú vị, đầy bất ngờ. Em cũng mong chờ ngày nó xuất hiện ở Việt Nam.