Đầu tiên, em xin gửi lời cám ơn anh và đội ngũ TGM đã mang đến cho học viên một khóa học không những vô cùng bổ ích, thiết thực và chất lượng về kiến thức và một chiến lược làm giàu không những khôn ngoan mà còn bền vững. Khóa học đã cung cấp một nền tảng kiến thức vô cùng quí báu về Đầu Tư 4.0 với Crypto mà KHÔNG MỘT CUỐN SÁCH nào có thể mang đến. Nói một cách ví von thì điều này giống như anh đã trao cho mọi người 1 hạt mầm cực kỳ quí giá để từ đó, mỗi người sẽ tự gieo nó theo cách của mình vậy.