Toán học

Mình thực sự cảm ơn rất nhiều vì ba ngày tuyệt vời, mà thú thật là dù không mấy quan tâm tới lý thuyết kinh tế, nhưng nội dung khóa học lần này đã khiến mình bị thu hút hoàn toàn mà không bỏ lỡ một chi tiết nào. Mình cảm thấy rằng con đường phía trước đang được rộng mở hơn rất nhiều, nhất là khi Cách mạng 4.0 đang diễn ra ngày một mạnh mẽ trên toàn thế giới. Thị trường tiền mã hóa hiện vẫn đang còn rất mới và mở, cho nên mình vẫn có thể mang theo niềm tin đầu tư và theo đuổi cho tương lai. Một lần nữa, mình xin cảm ơn anh Khoa và TGM vì đã tổ chức ra một khóa học đầu tư bổ ích mà ngay cả một sinh viên với kiến thức ít ỏi về thị trường như mình cũng hào hứng tham gia và lắng nghe được đến trọn vẹn.