Trước khi tham gia CIC, tôi thấy thị trường crypto thật là phức tạp và nhiều rủi ro, dù rất muốn tìm hiểu nhưng trên mạng có rất nhiều thông tin tạp nham, lôi kéo và lừa lọc. Từ khi vào CIC, tôi đã được học những kiến thức của một nhà đầu tư thực thụ, tôi đã tự tin hơn và tham gia vào thị trường crypto này.

Chỉ tham gia CIC chưa đầy 1 tháng nhưng tôi đã nhanh chóng thành thục các phương pháp giao dịch crypto, tài khoản của tôi đã tăng được gần 30%. Dù không phải là một mức tăng trưởng lớn, nhưng đối với một người mới như tôi thì đây là một kết quả rất đáng ăn mừng. Cảm ơn Thầy Khoa và CIC rất nhiều.

Thành viên CIC Nguyễn Mạnh Linh