Là người chân ướt chân ráo bước chân vào thị trường Crypto, tôi đã rất bỡ ngỡ cho đến khi gia nhập CIC. Tôi được hướng dẫn tận tình những kiến thức cơ bản nhất như mua bán, lưu trữ coin, cho đến những khái niệm chuyên sâu về công nghệ Blockchain, về công nghệ đằng sau mỗi đồng coin mà tôi đầu tư v.v…

Vào thị trường từ tháng 6/2018, sau đó tài khoản của tôi đã gần như chia 5 vào tháng 12/2018, nhờ có CIC động viên, hướng dẫn mà tôi vững tin hơn, từ từ mua lại theo các tín hiệu CIC hướng dẫn. Cho nên khi thị trường ấm lại vào đầu tháng 4/2019, một số mã của tôi đã tăng x2, một mã khác đã chốt lời nhiều lần và mua lại khi giá thấp rồi sau đó lại chốt lời. Khi Bitcoin tăng lên trên $10.000, tính sơ sơ tài khoản của tôi đã lời hơn 100 triệu. Xin cảm ơn CIC.

Thành viên CIC Lê Hoàng