Các tài liệu công khai cho thấy Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã bắt đầu xem xét lại đề xuất của Bitcoin ETF.

Theo văn bản của SEC ngày 23 tháng 3, cơ quan này đã khởi kiện để xác định liệu có chấp thuận thay đổi quy tắc có thể cho phép NYSE Arca liệt kê hai quỹ giao dịch (ETFs) được đề xuất bởi nhà cung cấp quỹ ProShares.

ProShares Bitcoin ETF và ProShares Short Bitcoin ETF sẽ nắm giữ các hợp đồng tương lai của Bitcoin, cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ có khả năng đầu tư gián tiếp vào thị trường cryptocurrency – hoặc đặt cược vào – thông qua một kênh đầu tư quen thuộc.

Theo văn bản: “Ủy ban đang tiến hành tố tụng theo Mục 19 (b) (2) (B) của Đạo luật để xác định liệu sự thay đổi quy tắc đề xuất có nên được chấp thuận hay không. Việc tổ chức các thủ tục tố tụng như vậy là phù hợp tại thời điểm này vì các vấn đề pháp lý và chính sách được đưa ra bởi các đề xuất thay đổi pháp luật “, theo lệnh nói.
ProShares lần đầu tiên đề xuất hai quỹ này trong tháng Chín – trước khi CBOE và CME đưa ra các sản phẩm tương lai của họ – và NYSE Arca bắt đầu tìm kiếm sự chấp thuận của SEC để liệt kê các quỹ này vào tháng Mười Hai.

Tuy nhiên, như tin đã đăng của CCN , SEC đã yêu cầu các nhà cung cấp quỹ rút lại các ứng dụng ETF của họ và đưa ra một tuyên bố thể hiện rằng họ không chắc sẽ chấp thuận các sản phẩm này cho đến khi có thêm sự đảm bảo cho các nhà đầu tư.

Tháng trước Chris Concannon, chủ tịch của CBOE, đã viết một lá thư cho SEC yêu cầu họ xem xét đề xuất của Bitcoin ETF trên các góc nhìn cụ thể khác nhau chứ không nên dừng lại ở việc đánh giá chỉ dưới hình thức là một loại sản phẩm. Ông lưu ý rằng CBOE đã hoàn tất một số vòng mua kỳ vọng của Bitcoin trong tương lai mà không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, và nói rằng thị trường Bitcoin đang tăng trưởng nhanh chóng trưởng thành và sớm có thể đủ cơ sở để đảm bảo cho ETF (Quỹ đầu tư chỉ số).

Theo hướng dẫn của SEC, thay đổi quy tắc được đề xuất sẽ được đăng trong Sổ đăng ký Liên bang, sau đó mọi người sẽ có 21 ngày để bình luận và thêm 14 ngày nữa để đệ trình những phản đối các ý kiến khác.

Bình luận có thể được gửi qua email hoặc trang web của SEC

Theo CCN