Mình vào CIC từ đầu năm 2018 và tâm đắc nhất câu: “Kiên nhẫn như hổ rình mồi”. Ban đầu vào CIC vì mình nghĩ mình không giỏi và không có thời gian thì cần có bên khác làm thay việc nghiên cứu các mã và tin tức hộ, nhưng ngoài kia các vụ lừa đảo vẫn diễn ra hàng ngày và trên không gian mạng còn diễn ra sôi nổi hơn.

Mình chọn CIC vì niềm tin vào Thầy Khoa và TGM. Rồi sau khi đi học khóa Đầu tư 4.0, được Thầy Khoa chia sẻ các kiến thức về thị trường thì niềm tin càng tăng lên và đỡ sợ hơn, vào vốn đều tay hơn. Và lúc đó là lúc để thử thách lòng kiên nhẫn. Hiện tại thì mình cũng lãi được 1 ít. Cảm ơn Thầy Khoa và CIC.

Thành viên CIC Lê Ngọc Hưng