Tôi tham gia CIC nhóm B các đây 2 tháng, tôi tham gia thị trường ngay sau khi bỏ ra vài ngày học xong khóa crypto online trong group của CIC. Trước đó thì tôi từng có 6 tháng thử sức với thị trường chứng khoán. Chiến lược đầu tư của tôi bước đầu khi tham gia thị trường là “liều ăn nhiều”, với 40% vốn cho nhóm C, 60% vốn cho nhóm B. Sau một thời gian thị trường biến động tôi có chốt lời khá nhiều mã nhóm B sang BTC, tôi rút dần phần lãi và để lại phần vốn trên thị trường (chốt sau khi lãi vượt 35%, đặc biệt có một số mã nhóm B được chốt tới 2 lần vì tăng quá nhiều).

Hiện tại tỷ lệ vốn phấn bố của tôi là 50% nhóm C và 50% nhóm B. Kết quả: sau 2 tháng tham gia thị trường: tài khoản của tôi tăng 40%, tôi rất vui vì điều này. Tôi đôi khi cũng mắc một số sai lầm: như bán gần hết khi một mã vừa mới tăng nhẹ, không mua ngược lại các mã đã chốt lời khi chúng giảm giá để rồi tăng ngược trở lại. Nhưng cuộc sống vốn không hoàn hảo, có khuyết điểm thì sẽ còn phát triển. Tôi rất thích câu nói của thầy Trần Đăng Khoa: “học đầu tư là học làm người”. Rèn luyện đức tính kiên nhẫn, tự tin qua từng thử thách sóng gió. Thời gian sẽ tôi luyện thành một thức đẹp đẽ mà người ta gọi là bản lĩnh!

Thành viên CIC La Quốc Anh