Tôi là thành viên CIC nhóm C và đang trong quá trình hoàn thành phí Lifetime. Trước khi bắt đầu mua crypto, tôi đã dành một tuần để nghiên cứu những bài dành cho người mới. Sau khoảng 2 tháng đầu tư, hiện tôi đang lãi khoảng 25%.

Tin tưởng vào crypto, và đặc biệt là với sự dẫn dắt của CIC, tôi đã giới thiệu thêm 3 người bạn gia nhập. Hiện tại, tất cả 3 người này đều đang là thành viên nhóm B trở lên của CIC.

Cảm ơn CIC đã mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn này cho bản thân tôi và các thành viên khác.

Thành viên CIC Mai Quang An