Chào CIC,

Từ khi tham gia vào CIC em đã học được nhiều kiến thức hơn. Tuy đợt CIC cung cấp tín hiệu trading vừa rồi em không có lời nhưng trên thực tế em nghĩ mình chưa học kỹ những kiến thức mà CIC đã dạy nên mới không mang lại hiệu quả cho bản thân mình. Qua đó cũng học và rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm hơn, cần trau dồi năng lực cho bản thân mình nhiều hơn.

Em xin cảm ơn CIC, TGM và đặc biệt là thầy Trần Đăng Khoa đã cho em biết được một kênh đầu tư vô cùng hiệu quả. Nhờ có kênh đầu tư này mà em đã thu lời được thêm 30% tổng danh mục đầu tư. Hiện tại em đang đầu tư có chọn lọc vào một số mã trong danh mục của CIC giới thiệu.

Một lần nữa em xin cám ơn CIC và thầy Trần Đăng Khoa!

Thành viên CIC Trần Bình Phương