Sau khoảng 4 năm tôi biết đến TGM, từ những lần đầu là tham gia các hội thảo của thầy Trần Đăng Khoa về kỹ năng và thái độ sống, rồi đến những khóa học như Đầu Tư 4.0 với Crypto và gần đây là gói Lifetime của CIC thì niềm tin của tôi với TGM cứ thế lớn dần theo giá trị của từng khoá học và dịch vụ.

Với khát khao về đầu tư, kinh doanh tôi đã rất chú trọng vào crypto. Chia sẻ cụ thể một chút thì tôi đã tham gia vào CIC từ tháng 8 năm 2018, ban đầu cũng chưa đầu tư nhiều nhưng tính tổng giá trị các mã (khoảng 10 mã mà CIC giới thiệu) thì lợi nhuận cũng lên đến 60%.

Thành viên CIC Lê Tiến Thanh