Trong gần 1 năm nay, hầu như tất cả những gì mình biết về Cryptocurrency và Blockchain, mình đều được học từ Thầy Trần Đăng Khoa và CIC. Từ sau khóa học Đầu Tư 4.0 với Crypto năm ngoái, mình đã quyết định đăng ký trở thành thành viên Nhóm B Lifetime của CIC. Và quyết định đó đã đem lại cho mình những lợi ích cũng như thành quả như sau:

1. Học và hiểu từ mức độ căn bản đến chuyên sâu về Crypto và Blockchain, nhất là khía cạnh đầu tư bền vững để có một cuộc sống giàu có đúng nghĩa.

2. Có nguồn cung cấp đầy đủ kiến thức và thông tin chất lượng để đầu tư bền vững vào crypto (hiểu biết về lưu trữ coin, khóa bảo mật, cách sử dụng sàn giao dịch…)

3. Thu được một số thành quả từ đầu tư vào crypto như:
Chốt lời x2 một số mã nhóm C và B mà CIC giới thiệu.
Chốt lời một mã Nhóm O mà CIC giới thiệu và vẫn đang tiếp tục giữ vì mình tin rằng mã này có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai.

4. Ngoài ra, Thầy Khoa và CIC đã giúp mình có cái nhìn rõ ràng hơn về bản chất và giá trị thực của tiền pháp định (thứ luôn bị chi phối bởi số ít cá nhân) trong việc tìm kiếm một cuộc sống TỰ DO ĐÍCH THỰC – Đây là mối bận tâm hàng đầu của mình trong việc định hướng con đường sự nghiệp.

Thành viên CIC Phạm Thanh Duy