Khi tham gia CIC và học từ các bài cũng như video của thầy Khoa chia sẻ tôi học được một số bài học sau:

  • Nền tảng của blockchain.
  • Tư duy và phương pháp của một nhà đầu tư:
    • Tâm lý cơ bản khi tham gia thị trường: Nỗi sợ – lòng tham – sự hưng phấn và cách kiểm soát nó.
    • Chia vốn để tham gia thị trường.
    • Ngưỡng mua hỗ trợ bán ra bán kháng cự ( trong dài hạn)
  • Cập nhật thông tin về các mã coin.
  • Thông tin về tài chính và các quỹ đầu tư lớn trên thế giới.

Nhờ những phương pháp của thầy Trần Đăng Khoa mà tổng tài sản của tôi tăng 42%. Lợi nhuận thấp như vậy là tôi bắt đầu đầu tư vào đầu năm 2018 khi còn non tay và vào vốn khá nhiều đợt đầu. Đặc biệt có thời điểm đu đỉnh với ETH giá 600$ nhưng sau một thời gian trung bình giá mà hiện tại mã này của tôi đã lợi nhuận 150%.

Thành viên CIC Trần Hoàng Minh