Tôi đã từng lo lắng không biết nên chọn nơi nào để lưu giữ “giá trị” của mình, và tôi đã tìm thấy CIC. “Chỉ đầu tư vào thứ mà bạn tin, không có lòng tin, tâm thế sẽ khác”. CIC đã cho tôi hai điều quan trọng nhất trên con đường làm giàu đó là kiến thức và lòng tin.

Tôi tin CIC, tin crypto như tôi đã từng tin TGM. Vì vậy, tôi đã không ngừng tích lũy khi mà BTC có giá $3500 và CIC#010 có giá $30. Tôi áp dụng đúng chiến lược “Hãy tham lam khi người khác sợ hãi”. Nhưng nếu không có lòng tin, không có CIC, tôi chắc chắn không thể kiên trì tích lũy trong thời gian khó khăn của thị trường lúc đó. Tổng danh mục đầu tư của tôi đã x3 từ khi thị trường bắt đầu khởi sắc.

Cám ơn CIC vì tất cả.

Thành viên CIC Nguyễn Thị Anh Phương