Qua các khóa học của TGM, tôi nhận được các giá trị sống rất sâu sắc và tuyệt vời, điều đó đã làm thay đổi cuộc sống của tôi, giúp tôi sống tốt hơn, yêu quý công việc, yêu quý những gì mình đang có,… Tôi yêu TGM, yêu CIC và các bạn cùng học chung.

Tôi biết muốn sống hạnh phúc và thành công thì tài chính là một yếu tố rất quan trọng nên tôi chọn việc chú ý học các khóa học Đầu Tư 4.0 với Crypto do thầy Trần Đăng Khoa dạy.

Những khoản lợi nhuận của tôi có được khi đầu tư thu được càng nhiều sau mỗi lần vào. Tôi bán đi, mua lại và bán đi, mua lại ở các mã Nhóm B sau mỗi lần thị trường biến động. Tôi tập trung chú ý chính quan sát hoạt động của thị trường. Kiến thức thầy Khoa dạy rất hay về đầu tư.

Thành viên CIC Đặng Đại Thành