Mình học được rất nhiều kiến thức về tiền mã hoá từ CIC, từ đó mình càng ngày càng tin tưởng hơn ở cuộc cách mạng và cơn sóng thần 4.0 sắp tới. Mình gặp may mắn và có duyên với Thầy Khoa, được học hỏi về tư duy của một nhà đầu tư, điều mà từ trước tới giờ mình chưa được biết đến và cũng chưa thấy ở đâu dạy những kiến thức chuyên sâu như vậy. Hơn hết, mình rất tâm đắc với triết lý Làm Giàu Bền Vững và sự kiên nhẫn trong đầu tư bởi không có con đường làm giàu nào là nhanh chóng và chỉ trong một thời gian ngắn.

Cá nhân mình thấy CIC là tổ chức chuyên nghiệp duy nhất tại Việt Nam dành cho những người mới bắt đầu và cho những nhà đầu tư trong thị trường crypto. Kết quả gần nhất là danh mục đầu tư của mình đã có mã x2, tài khoản mình đã tăng được 40% trên số vốn tham gia đầu tư vào năm 2019.

Thành viên CIC Trịnh Thế Anh