Ngân hàng Thái Lan đã công bố quy định cho phép các tổ chức tài chính tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa. Các tổ chức được phép bao gồm các ngân hàng thương mại và các công ty như công ty chứng khoán, quản lý tài sản và bảo hiểm. Động thái này tuân thủ theo khuôn khổ quy định về tiền mã hóa của quốc gia đã có hiệu lực vào tháng trước.

Thông tư mới, Quy định mới

Ngân hàng trung ương, Ngân hàng Thái Lan (BOT) đã ban hành thông tư ngày 1 tháng 8 tới tất cả các tổ chức tài chính trong nước. Theo đó, thông báo cho các tổ chức này về các chính sách mới liên quan đến ngành công nghiệp tiền mã hóa.

Thông báo này trích dẫn rằng đất nước đã có một khuôn khổ pháp lý mới cho tiền mã hóa và hình thức huy động vốn bằng ICO, BOT sẽ hủy bỏ thông tư trước đó được ban hành vào tháng Hai. Vào thời điểm đó, Ngân hàng Thái Lan đã yêu cầu các tổ chức tài chính hạn chế tham gia vào một số loại hoạt động mã hóa nhất định.

Trong thông tư mới, Ngân hàng Thái Lan đã vạch ra các điều kiện để các tổ chức tài chính và công ty con có thể tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa và token kỹ thuật số.

Các quy tắc có thể được chia thành hai loại lớn: quy tắc áp dụng cho các tổ chức tài chính và quy tắc áp dụng cho các công ty con của họ.

Quy tắc cho các công ty con

Trong các tổ chức tài chính, thường có các công ty con cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính như môi giới, quản lý tài sản, bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ. Các công ty này có cơ quan quản lý riêng của họ. Ví dụ, các công ty môi giới tuân thủ theo quy định Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) trong khi các công ty bảo hiểm lại tuân theo quy định của Văn phòng Bảo hiểm Thái Lan (OIC).

Ngân hàng Thái Lan cho biết các công ty này hiện đã được phép tham gia vào các doanh nghiệp mã hóa bao gồm phát hành token kỹ thuật số và đầu tư vào tiền mã hóa. Mọi hoạt động của họ sẽ phải tuân theo các quy tắc do các nhà quản lý tương ứng đặt ra.

Tuy nhiên, các công ty con mới muốn tham gia vào lĩnh vực mã hóa phải nộp đơn xin phê duyệt từ BOT thông qua công ty mẹ. Họ sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

Các công ty mẹ phải chịu trách nhiệm giám sát và quản lý rủi ro tổng thể liên quan đến các hoạt động mã hóa được đề xuất cho cả nhóm và tại các công ty con. Ngân hàng Thái Lan giải thích rằng họ cũng phải đảm bảo các công ty con tuân thủ các nguyên tắc quy định bao gồm chống rửa tiền (AML), chống tài trợ khủng bố (CFT), an ninh mạng và bảo vệ người tiêu dùng.

Quy tắc cho các tổ chức tài chính

Các quy tắc cho các tổ chức tài chính, bao gồm các ngân hàng thương mại sẽ nghiêm ngặt hơn nhiều.

Theo BOT, ngành công nghiệp mã hóa vẫn còn trẻ và khó đánh giá hay quản lý mức độ rủi ro. Vì vậy, ngân hàng tin rằng niềm tin của khách hàng và hệ thống tài chính của cả nước có thể bị ảnh hưởng bởi các tổ chức tài chính nắm giữ nhiều tiền mã hóa. Ngoài ra, nó đã tiến hành liệt kê bốn lĩnh vực mà các tổ chức tài chính không được tham gia.

Thứ nhất, họ không thể phát hành token kỹ thuật số hoặc bán các token đó.

Thứ hai, họ không thể đầu tư vào những loại tài sản kỹ thuật số “vừa là token lại vừa là cryptocurrency”, theo quy định của BOT.

Thứ ba, họ cũng không được tham gia vào các doanh nghiệp mã hóa, bao gồm các sàn trao đổi, môi giới hoặc đại lý.

Cuối cùng, họ không thể thu hút hoặc đưa ra lời khuyên về đầu tư vào lĩnh vực tiền mã hóa cho bất kỳ ai không phải là một nhà đầu tư tổ chức hoặc được công nhận theo quy định của SEC.

Tuy nhiên, theo ấn phẩm Krungthep Turakij, các tổ chức tài chính có thể phát hành hoặc đầu tư vào tiền mã hóa với mục đích phát triển hoặc cải thiện dịch vụ cho khách hàng của họ bằng cách áp dụng các quy định của luật pháp.

Nguồn news.bitcoin.com