Tôi tham gia thị trường vào tháng 01/2018, đúng lúc thị trường đi xuống. Tôi học phân tích kỹ thuật (đồ thị) trên Youtube và một số khóa học online về Trade Coin Cryptocurrency từ nhiều nguồn khác. Đến tháng 3/2019, tài khoản của tôi lỗ khoảng 80%.

Mặc dù rất tiếc số tiền đã mất, nhưng nhớ lại kiến thức thầy Trần Đăng Khoa đã dạy trong các khoá học Sống và Khát Vọng, Hạnh Phúc Để Thành Công, Đầu Tư 4.0 với Crypto…, tôi bình tĩnh lại và suy nghĩ cách giải quyết, tôi biết rằng muốn đầu tư hiệu quả cần đứng trên vai người khổng lồ.

Tôi biết CIC là người thầy khổng lồ mà tôi nên học tập.

Tôi đã quyết tâm đăng ký tham gia Lifetime CIC nhóm A, để học tập, đầu tư… Sau khi vào CIC, tôi thấy quyết định tham gia CIC là hoàn toàn chính xác. Tôi đã đầu tư đúng nghĩa, phân chia số vốn còn lại vào đều các mã. Để bây giờ đã có những mã cho lợi nhuận x2.

Mặc dù có ít vốn nhưng tôi vẫn tuân thủ nguyên tắc thầy Trần Đăng Khoa dạy. Hàng tháng, tôi vẫn dành một chút ít thu nhập để đầu tư thêm. Chân thành cảm ơn thầy Khoa và CIC.

Thành viên CIC Nguyễn Trọng Tuân