Lần đầu tiên được thầy Trần Đăng Khoa dạy về những bài học đầu tư, tôi đã được học rất nhiều bài học quý giá. Tôi đã tuân thủ những nguyên tắc thầy Khoa dạy cũng như kỷ luật bản thân.

Tôi đã đầu tư vào một số mã CIC giới thiệu. Trong đó mã tăng trưởng mạnh cho đến hiện tại đã lãi 409.41% (x5.09 lần), 2 mã tiếp theo lãi 255.67% và 255.47% …

Vừa qua được Thầy chia sẻ về kèo trading, tôi đã tham gia và đã đạt được kết quả như mong muốn. Mặc dù vậy, tôi vẫn hiểu rõ sự khác biệt giữa Investor và Trader như những gì thầy Khoa dạy. Tôi vẫn quan niệm rằng trading chỉ là ngắn hạn thôi. Tôi cảm ơn thầy Trần Đăng Khoa – một người rất có tâm và tôi rất ngưỡng mộ.

Thành viên CIC Lê Sỹ Định