Trong thời gian qua, khi thị trường có sự phục hồi mạnh thì mình cũng thu về một khoảng lãi khoảng 30% tính trên tổng danh mục của mình (khoảng 60 mã), trong đó một số mã CIC giới thiệu đã thu về lãi từ 50 – 100 % và đến 200%.

Trước khi nhận được các kèo Trading của Thầy Khoa, mình cũng đã từng thực hiện tương tự như vậy đối với một số mã mà trong quá trình quan sát thi thoảng có sự điều chỉnh lớn từ 30-60% trong vòng 1-3 tháng và mình đã thu về thêm những khoản lãi khác. Từ khi nhận được chia sẻ kinh nghiệm của Thầy Khoa, mình đã trade tự tin hơn và mạnh tay hơn.

Thành viên CIC Nguyễn Khánh