Sau khi tham gia CIC từ tháng 11/2018:

+ Tôi biết đến và hiểu về Bitcoin, công nghệ Blockchain, tài sản mã hoá.
+ Tôi hiểu hơn về tiền, hiểu về chiến lược đầu tư tài sản mã hoá, và bây giờ việc mua bán tài sản mã hoá đã trở nên khá quen thuộc với tôi.
+ Tôi thấy mình ngày càng thấm nhuần các chiến lược đầu tư hiệu quả của CIC: Chiến lược Đầu tư Bằng tiền Tiết kiệm – không vay mượn, chiến lược Trung bình Vốn, Chiến lược Mua ở vùng Hỗ Trợ bán ở vùng Kháng Cự, hay kiên nhẫn như hổ rình mồi.

Thật tình nếu kể ra tôi có thể kể cả trang giấy vì có thể nói từ khi tham gia CIC vào tháng 11/2018 đến giờ dường như tôi đọc hiểu không thiếu một bài nào. Có những bài đọc rồi CIC gửi tôi cũng đọc lại cho nhớ thêm. Tôi đã áp dụng tất cả các kiến thức và thông tin tình báo mà CIC cung cấp. Kết quả đạt được là tổng lợi nhuận các mã nhóm C của tôi tới thời điểm hiện tại là 190% và trung bình lợi nhuận các mã Nhóm O của tôi là 270%.

Tôi thấy mình may mắn khi có duyên với CIC. Tôi xin cảm ơn thầy Trần Đăng Khoa và CIC.

Thành viên CIC Nguyễn Văn Cảnh