Qua những năm tháng đồng hành cùng CIC, tôi đã học được những bài học có giá trị, học được khái niệm đồng tiền mã hóa, tiềm năng và giá trị vô cùng to lớn của Crypto sau này. Nhưng đồng thời CIC cũng dạy tôi những bài kinh nghiệm về đầu tư, không bao giờ all in vào một mã, chia đều trứng ra nhiều rổ, giảm thiểu tối đa nguy cơ rủi ro.

Khi thị trường đi xuống CIC đã có những nhận định rất chính xác, và tôi đã làm chính xác theo những gì CIC thông báo, thu mua giá tốt. Và quan trọng BÌNH TĨNH TỰ TIN, CHỚP NHANH CƠ HỘI NHƯ HỔ RÌNH MỒI. Nhờ vậy khi thị trường đi lên tổng giá trị crypto của tôi bây giờ đã x2, và tôi đã chốt lời khi giá Bitcoin là 13k$ ( lời 1000$). Xin chân thành cảm ơn CIC đã đồng hành cùng tôi trong thời gian qua, và trong những thời gian sau này. Chân thành cảm ơn CIC.

Thành viên CIC Nguyễn Quang Vũ