Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Trần Đăng Khoa và đội ngũ CIC vì đã ngày đêm làm việc hết mình nhằm mang đến những thông tin tình báo chất lượng nhất cho các thành viên CIC. Việc trở thành một chiến sĩ cách mạng trong thời đại số khiến em vô cùng tự hào, và hạnh phúc hơn nữa khi là một thành viên chính thức của CIC.

Em tham gia thị trường ngay sau khóa khọc “Làm giàu bền vững” vào đầu tháng 4 năm 2018. Sau một năm đồng hành, áp dụng các quy tắc cũng như chiến lược của CIC (chiến lược trung bình giá DCA cho các mã đầu tư, không bao giờ bỏ trứng vào một giỏ, kiến thức về bảo mật trong thế giới crypto) và phải có số vốn đều đặn để vào thị trường. Kết quả là em đã chốt lời x3 một số mã mà CIC giới thiệu. Tuy số vốn ban đầu khá ít nhưng nhờ áp dụng chiến lược mà CIC đã đề ra, em đã có đủ tài chính để tham gia luôn nhóm B Lifetime. Ngoài ra, em còn may mắn được Thầy Khoa tặng 1 năm phí tham gia CIC nhóm A khi đã thông báo việc làm sai trái của một số người muốn lợi dụng tin tức của CIC để trục lợi cho bản thân.

Một lần nữa, em xin cảm ơn Thầy Trần Đăng Khoa và đội ngũ CIC.

Thành viên CIC Trần Đình Hoàng