Đôi bên cùng có lợi

Khi bạn giới thiệu thành công một thành viên mới (chưa là khách hàng của InTra Academy hoặc EVOL GROUP) tham gia vào một nhóm CIC (chỉ áp dụng cho CIC nhóm A, nhóm B hoặc nhóm C) thì:

  • Bạn sẽ được nhận ngay 1.000.000 đồng.
  • Người được giới thiệu cũng sẽ được giảm thêm 1.000.000 đồng.

Phát triển bền vững

Ngoài lợi ích được tặng huê hồng khi giới thiệu thành viên mới, bạn còn nhận được lợi ích lâu dài từ việc CIC có thêm nguồn tài chính để đầu tư nhiều hơn nữa vào nghiên cứu và tìm được những cơ hội tốt nhất trên thị trường cho bạn.

Ví dụ: Mục tiêu của CIC là có thêm nhiều thành viên để có thể đầu tư vào các công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc các thuật toán đặc biệt.