Tham gia CIC vào đầu năm 2018 với vô số kiến thức mới mẻ, tôi như phải học lại toàn bộ những kiến thức về tiền mã hóa và cập nhật những tin tức của CIC. Sau khi tham gia CIC, tôi hiểu rằng thành công chưa bao giờ là đơn giản, tôi đã cố gắng rất nhiều và cũng đã có một số thành quả, tôi đã chốt lời một ít Bitcoin và đạt được khoảng 30% lợi nhuận, với số vốn cũng khá ít nên tôi chủ yếu là chờ đợi.

Hiện tôi cũng đang nắm giữ một số Altcoin nhưng chưa chốt lời được, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thành công. Chúc CIC team luôn nhiều sức khoẻ để cung cấp thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích cho cộng đồng CIC.

Thành viên CIC Lê Tuấn Dũng