Trong đợt tăng vừa rồi, mình đã làm theo đúng hướng dẫn của CIC, chốt lời 1/3 số BTC ở mức 12.800 và mua lại vào mức 11.500. Ngoài ra , mình đọc gần như không bỏ sót bài nào của CIC. Tổng danh mục đầu tư hiện tại của mình đang lãi khoảng 40%.

Cảm ơn những thông tin CIC đã cung cấp và chia sẻ, nó thực sự hữu ích. Tôi yêu CIC.

Thành viên CIC Nguyễn Thị Hạnh