Có hai điều đáng giá nhất em nhận được sau khóa học Đầu tư 4.0 của Thầy Khoa và sau khi tham gia CIC, đó là kỹ năng làm chủ tâm lý và những thông tin giá trị, chi tiết, kịp thời liên quan đến thị trường nói chung và từng mã nói riêng.

Em cũng từng học Đại học về kinh tế và tiếp tục học Master (Thạc Sĩ) về kinh tế ở một trường top 50 thế giới, do đó, khi lần đầu tiên tham gia vào thị trường này, em đã quá tự tin vào bản thân và thua lỗ hơn 100 triệu. Khi thị trường lên thì tham không bán, lúc thị trường xuống thì lại tiếc. Em cũng vừa quay lại thị trường sau khi đã học thêm các kiến thức và kỹ năng cần thiết. Quan trọng hơn là lần này em đã tìm được một đội ngũ đồng hành đáng tin cậy là CIC. Trên thị trường này, chúng ta không thể thành công nếu đi một mình.

Thành viên CIC Vũ Minh Phương