Tôi đã tham gia CIC nhóm A từ tháng 4/2018 và vừa qua tháng 3/2019 tôi cũng đã đăng ký gói lifetime và nhóm O. Qua hơn một năm tham gia CIC tôi đã học và đúc rút cho bản thân nhiều kinh nghiệm. Ban đầu tham gia tôi phân bổ phần trăm các nhóm A,B,C,O không hợp lý nên vẫn chưa có lợi nhuận trong nửa năm đầu tiên.

Sau khi CIC có chia sẻ các bài học nâng cấp từ phiên bản trước thì tôi đã áp dụng đúng nguyên tắc phân bổ vốn và lựa chọn thời điểm vào vốn hợp lý.

Tôi đã trung bình giá tất cả các mã coin được 5 lần (chưa tính lần mua đầu tiên). Tính tới ngày 29/6/2019 toàn danh mục của tôi đã lãi danh nghĩa khoảng 42% trên tổng số vốn ban đầu.

Tôi vẫn áp dụng đúng theo nguyên tắc của CIC và TGM, không bỏ hết trứng vào cùng một giỏ và có nhiều nguồn thu nhập khác nhau.

Xin chân thành cảm ơn CIC.

Thành viên CIC Lê Minh Tuấn