Trước khi vào CIC, em đã tham gia thị trường crypto và cũng mất không ít tiền vì những lý do như: mua phải coin không giá trị, không lưu trữ cẩn thận các thông tin bảo mật… Sau khi tham gia CIC, ngoài việc được chia sẻ những tài sản mã hoá rất giá trị để đầu tư dài hạn, em còn được củng cố thêm niềm tin về tương lai qua những bài viết và phân tích của CIC, cũng như triết lý làm giàu bền vững của Thầy Khoa. Em xin khoe nhẹ, em vừa chốt lời BTC theo chiến lược của CIC và lãi nhẹ x3 ạ. Xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Khoa và đội ngũ CIC.

Thành viên CIC Nguyễn Thị Ngọc Tâm