Subhashini Sivagnanam, một kiến ​​trúc sư phần mềm và nhà phát triển của Neuroscience Gateway (NSG) đã nhận được 818.433 đô-la Mỹ từ Quỹ khoa học quốc gia Hoa Kỳ (NSF), để tài trợ cho sự phát triển của dự án Open Science Chain (OSC).

Theo thư trao giải, tài trợ nghiên cứu sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 năm 2018 và sẽ tiếp tục cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2021.

Các thông báo trên trang web của NSF lưu ý rằng OSC sẽ triển khai sử dụng “distributed ledger technology” (DLT) – công nghệ sổ cái phân tán và sẽ cho phép các nhà nghiên cứu làm việc hiệu quả với dữ liệu thu được từ các thí nghiệm khoa học khác nhau và các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Công nghệ sổ cái phân tán (DLT) cho dữ liệu khoa học

Kế hoạch dự án Open Science Chain (OSC) sẽ hướng đến mục tiêu:

“Nền tảng cơ sở hạ tầng mạng (cyber-infrastructure) dựa trên web được xây dựng bằng cách sử dụng công nghệ sổ cái phân tán cho phép các nhà nghiên cứu cung cấp siêu dữ liệu và thông tin xác minh về bộ dữ liệu khoa học của họ và cập nhật thông tin này khi các tập dữ liệu thay đổi và phát triển theo thời gian một cách có thể kiểm tra.” Quỹ khoa học quốc gia (NSF)

Đáng chú ý, Quỹ khoa học quốc gia Hoa Kỳ (NSF) là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới và đã giúp khởi động một số dự án và nghiên cứu của chính phủ Mỹ. Vào tháng 7 năm 2017, một nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton đã nhận được hơn 400.000 đô-la Mỹ từ chính phủ Hoa Kỳ để tài trợ cho nghiên cứu của ông về việc áp dụng các biện pháp khuyến khích cơ chế cho các loại tiền mã hóa dựa trên công nghệ Blockchain.

Cải thiện cơ sở hạ tầng mạng

Đầu tháng 1 năm 2017, Quỹ khoa học quốc gia Hoa Kỳ (NSF) đã công bố các kế hoạch của mình để giúp tài trợ cho các dự án liên quan đến việc khai thác và sử dụng công nghệ Blockchain trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng mạng (cyber-infrastructure). Quỹ đã tìm cách tài trợ lên đến 9 dự án khác nhau, với mỗi dự án nhận được khoảng 1 triệu đô-la Mỹ từ chính phủ liên bang.

Vào tháng 3 năm 2017 trong chương trình được gọi là Sáng kiến an ninh mạng (cybersecurity) cho cơ sở hạ tầng mạng (cyber-infrastructure), NSF lưu ý:

“Với số lượng ngày càng tăng của các công cụ từ xa (công cụ trao đổi từ xa: mạng xã hội, thiết bị di động…) và dữ liệu ngày càng bị tập trung bởi các gã khổng lồ công nghệ… họ thường sử dụng các cảm biến từ xa, không dây và di động.. Các giải pháp mới như công nghệ Blockchain là cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu khi nó di chuyển qua nhiều môi trường như mạng di động, đám mây, khuôn viên trường và mạng Internet” Quỹ khoa học quốc gia (NSF).

Trong năm 2015, tổ chức này đã tài trợ 3 triệu đô-la Mỹ cho một nghiên cứu liên quan đến tiền mã hóa – nghiên cứu liên quan được thực hiện bởi một nhóm các nhà khoa học từ Đại học California Berkeley, Đại học Cornell và Đại học Maryland.

Nguồn: Cryptoglobe